Daily Polish Challenge 8

Answers to yesterday’s challenge

Beginners

Czym się pasjonujesz?

Intermediate

1. Marek powiedział, (żeby) nie czekać na niego.

2. Przepraszam, (czy) tu wolno palić?

3. W instrukcji było napisane, (że) w razie burzy, najbezpieczniej jest pozostać w domu.

Advanced 

1. Fizykę cząstek, medycynę słuchu, neuro fotografikę, chemię, archeologię

2, Prof. Zalewska jest przewodniczącą Rady Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN  

3. Metoda Skarżyńskiego. 

4. Prof. Nowiński opracował atlas mózgu.

5. Prof. Matyjaszewski  był nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. 

6. Prof. Myśliwiec i jego zespół odkryli dzielnicę rzemieślników i artystów w starożytnym Athribis w Delcie Nilu, część nekropolii egipskich królów w Sakkarze, grobowiec wezyra Merefnebefa i grobowiec kapłana Ni-anch-Nefertum. 

General knowledge question 

Stary Kleparz

Today’s challenge

Beginners

Translate the following text into Polish

My name is Tom and I’m a journalist. I’m English but I live and work in Poland, in Kraków.  I like Kraków very much.  It’s an interesting and beautiful city. I’m learning Polish and I would like to be able to speak Polish well. 

Intermediate

Choose the appropriate type of dwelling for people looking for accommodation:

1. Chciałabym mieszkać w starym, zabytkowym centrum miasta.

dworek/kamienica/blok/willa.

2. Moje fundusze są bardzo ograniczone i stać mnie tylko na niewielkie mieszkanie z dala od centrum.

dworek/kamienica/blok/willa

3.  Ewa odziedziczyła małą fortunę po krewnych i chciałaby przeprowadzić się do modnego kurortu.

dworek/kamienica/blok/willa

4. Państwo Jaworscy zawsze marzyli o tym, żeby mieszkać w zabytkowym domu na wsi.

dworek/kamienica/blok/willa

Advanced

Watch the interview with Elżbieta Cherezińska here and answer the following questions:

1. Jak Elżbieta Cherezińska traktuje historię?

2. O jakim władcy Polski jest najnowsza książka Cherezińskiej?

3. Jaki tytuł ma trylogia napisana przez Cherezińską?

4. O jakiej innej książce mowa jest w wywiadzie?

5. Jaką rolę według Cherezińskiej ma spełniać polityka historyczna?

General knowledge question

Who created a character called Pan Cogito?