Daily Polish Challenge 19

Answers to yesterday’s challenge

Beginners

A) Where is St Mary’s church?

Intermediate

1. Pojedziemy do Krakowa w sobotę.

2. Ugotuję obiad dla całej rodziny.

3. Zaplanujemy wakacje w Hiszpanii. 

4. Zadzwonię do ciebie wieczorem.

5. Zwiedzę Galerię Narodową w Londynie. 

Advanced

1a, 2b, 3b, 4c

General knowledge question

Winnie the Pooh is so popular in Poland that a street in Warsaw is named after him. 

 

 

 

 

 

 

Image by Gophi Wikimedia Commons

Today’s challenge

Beginners

Complete the sentences using the verbs given below in the appropriate form.

być, mieć, umieć, musieć, lubić

1. ___________ Andrzej. Bardzo mi miło.

2. (Ja) _______________ ciekawą pracę.

3. Agnieszka _________________ grać na fortepianie i saksofonie. 

4. Karol i Ola ______________ wyjechać na dwa dni do Krakowa.

5. Czy (wy) _______________ oglądać komedie? 

Intermediate

Change the sentences so they are in the passive form.

Example:

Edek umył samochód. Samochód _____________ . (jest umyty).

1. Mama nakarmiła dzieci.  Dzieci ________________ .

2. Agata ugotowała obiad. Obiad _________________ .

3. Staszek posprzątał mieszkanie. Mieszkanie _______________ .

4. Adam pomalował ściany. Ściany ________________ .

Advanced

Przeczytaj fragment (część 4) książki Antoniny Żabińskiej “Ludzie i zwierzęta” (© Wydawnictwo Literackie 2010) i odpowiedz czy podane stwierdzenia są prawdziwe, fałszywe, czy nie ma ich w tekście. 

1. Kiedy wybuchła wojna, Antonina zaczęła pracować w pracowni abażurów.  

2. Właścicielki pracowni oddawały potrzebującym własne zapasy jedzenia i węgla. 

3. Wszyscy byli pewni, że wojna zakończy się szybko. 

4. W Warszawie zaczynał panować głód.

5. Od 15 września bombardowanie ustało. 

6. Antonina dwa razy odwiedziła zoo.

7. Wszystkie zwierzęta uciekły z zoo.

General knowledge question

Set in Rome, name the title of the book by the author Henryk Sienkiewicz.