Daily Polish Challenge 16

Answers to the last challenge

Beginners

3. Chciał(a)bym kupić ….

Intermediate

1. Powiedz mi, (gdybyś) chciał obejrzeć film.

2. Dobrze by było, (gdybyście) mogli przyjść trochę wcześniej.

3. Nie uwierzyłbym (gdyby) nie pokazała mi tego na fotografii.

4. Nie znałbym tej piosenki (gdybyśmy) nie kupili tej płyty.

Advanced

1. The author’s imagination works best when doing household chores.

2. The plot of her story takes place in an old palace turned into the headquarters of a state owned institution.

3. The two main characters have a secret rendezvous in a barn. 

4. An object disturbing her plot is an anonymous letter.

5. The author switches the main character to be a young doctor.

6. The man with an umbrella seems used to standing in queues.

General knowledge question 

Kalisz 

Today’s challenge

Beginners

Complete the dialogue.

Marek: Cześć Tomku, co słychać?

Tomek: Cześć, dziękuję, wszystko w ______________ . A u ciebie?

Marek: Źle się _________ . Właśnie wracam od lekarza.

Tomek: Coś poważnego? 

Marek: Chyba grypa.  Muszę leżeć w __________ i brać ___________ . 

Intermediate

You are looking at the TV listings searching for an investigative journalism programme to watch – which programme would you choose.

1. Państwo w państwie 

Państwo w Państwie” już od 5 lat jako jedyny w Polsce program piętnuje przypadki nadużywania prawa, nepotyzmu w relacjach: państwo-przedsiębiorca, państwo-obywatel. 

2. Komisarz Alex na tropie 

Wartka i trzymająca w napięciu akcja rozgrywa się w Łodzi , a jej głównym wątkiem jest relacja między psem policyjnym Alexem i detektywami z wydziału zabójstw.  

3. Jaka to melodia

Teleturniej muzyczny sprawdzający wiedzę uczestników o muzyce rozrywkowej.

Advanced

Read the extract (part 1) of the book “Ludzie i zwierzęta” by Antonina Żabińska (© Wydawnictwo Literackie 2010) and answer the following questions: 

1. What does Antonina think about the title of her book?

2. What words and phrases are used in the text to describe animals?

3. How was the Warsaw Zoo categorised by local authorities?

4. What’s the connection between animals rescued by Antonina and her son’s name?

5. What two roles did Antonina play at the zoo?

General knowledge question

What is the highest point in Poland?