Daily Polish Challenge 13

Answers to yesterday’s challenge

Beginners

ty lubisz

on/ona/ono lubi

my lubimy

Intermediate

Krzyżówka intermediate solution

Advanced

zakorzenione, księciem, płomiennym, pocałunek, burzy, zamieniłam, zlikwidowałam, żyłach, krzesło, wystraszony, zleciałam, zapragnęłam

General knowledge question

Krzysztof Kieślowski

Today’s challenge

Beginners

Conjugate the verb in the brackets in the correct form.

1. Czy ty _____________ (rozumieć) co do ciebie mówię?

2. Adam nie ____________ (umieć) gotować.

3. Cześć Ewa, jak długo na mnie _______________ (czekać)?

4. (Ja) nie ____________ (wiedzieć) co o tym myśleć.

5. O której Tomek _____________ (jeść) kolację?

Intermediate

Complete the sentences using reported speech.

Example: Co czytasz?  Ewa zapytała ___________ (co czytam).

1. Kto jest na tym zdjęciu?  Marek zapytał _______________ .

2. Muszę już iść.  Powiedziałam, _________________ .

3. Gdzie mieszkasz? Kasia zapytała ________________ .

4. Musi pan przestać palić. Lekarz zalecił _________________ .

Advanced

Read part 2 of Joanna Chmielewska’s book “Wszyscy jesteśmy podejrzani” and put the words in brackets into the correct form.

General knowledge question

What are the names of the two chambers of the Polish parliament?